Algemeen

Statutaire naam: Adrianusstichting
ANBI: ja
RSIN / fiscaal nummer: 816723382
KvK / handelsregisternummer: 41126522
IBAN: NL83 ABNA 0625 8738 15

Missie

Het beoefenen van de liefdadigheid.

Doelstelling

het beoefenen van de liefdadigheid, welk doel nagestreefd wordt door:

  • zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke noden van personen of groepen van personen te lenigen;
  • instellingen van liefdadigheid te steunen;
  • het in staat stellen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie om te voldoen aan aanvragen tot ondersteuning die afkomstig zijn van Bisschoppenconferenties uit de (derde) wereld.

Bestuur

  • De heer G.J.N. de Korte (voorzitter)
  • De heer J.C.G.M. Bakker (penningmeester)
  • De heer P.J.J. van Geest-de Groen (lid)
  • De heer A.A.J.J. van Wersch (lid)
  • De heer H. Kraak (lid)

Beloning

Bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegelden.

Verslaglegging


Contact en route

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
E. info@stichtingadrianus.nl